Dinner

/Dinner
­

februar 2015

NOMADE – DORUWO

NOMADE – DOUROWO En konsertopplevelse som briljerer i afrikansk musikk og norsk fortellerkunst. Medvirkende er: fortellerkunster Anneke Bjørgum og musiker Adama Barry. Målgruppe: seniorer i syke- / aldershjem, og i service- og omsorgsboliger. Forestillingen er spesielt tilrettelagt for seniorer. Forestillingen stiller ingen krav til scene eller lyssetting. dette er en mobil konsert forestilling. Forestillingen er [...]

FABEL OG FLØYTE

Mer info kommer