NOMADE – DOUROWO

En konsertopplevelse som briljerer i afrikansk musikk og norsk fortellerkunst.

Medvirkende er: fortellerkunster Anneke Bjørgum og musiker Adama Barry.

Målgruppe: seniorer i syke- / aldershjem, og i service- og omsorgsboliger. Forestillingen er spesielt tilrettelagt for seniorer. Forestillingen stiller ingen krav til scene eller lyssetting. dette er en mobil konsert forestilling.

Forestillingen er sjangeroverskridende og betegnes best som musikkteater. Forestillingen er ferdig produsert. Varighet: 45 minutter.