Monthly Archives: februar 2015

­

februar 2015

TAHELI E DJIMMI

Taheli, djimmi e natte -  betyr musikk, fortelling og tegning på fulani. Produsert år: 2014 Varighet: 60 min Målgruppe: 3 - 6 år Dette er en konsertforestillinger med tegneverksted av og med Deoran. De to delene, konsertforestilling og tegneverksted, henger nøye sammen som idégrunnlag og i vår planlegging. Vi ønsker å se vår kunstutøvelse og [...]

NOMADE – DORUWO

NOMADE – DOUROWO En konsertopplevelse som briljerer i afrikansk musikk og norsk fortellerkunst. Medvirkende er: fortellerkunster Anneke Bjørgum og musiker Adama Barry. Målgruppe: seniorer i syke- / aldershjem, og i service- og omsorgsboliger. Forestillingen er spesielt tilrettelagt for seniorer. Forestillingen stiller ingen krav til scene eller lyssetting. dette er en mobil konsert forestilling. Forestillingen er [...]

SomSvaler

SomSvaler Mer info kommer

FABEL OG FLØYTE

Mer info kommer